Encephalartos priceps

Encephalartos princeps

-         ความหมายจากภาษาลาติน ที่หนึ่งปรงชนิดนี้ถูกแยกออกมาจาก E.lehmannii และ E.trispinosus 1965 โดย Robert Allen Dyer

-         ปรงจัดอยู่ในกลุ่มปรงขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ความสูงโดยเฉลี่ย 5 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30-40 ซ.ม.

-         จุดเด่นของสายพันธุ์ คือ ทรงใบและรูปแบบใบที่มีความลงตัว ไม่กว้างไม่แคบจนเกินไป การเรียงตัวของใบทับซ้อนกันอย่างมีระเบียบสวยงาม ทรงพุ่มใบดูแน่นกระชับ ไม่เก้งก้าง

-         แหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ แอฟริกาใต้  บริเวณ อ่างเก็บน้ำ Great Kei River และ Kubusi River ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ที่ Eastern Cape ในธรรมชาติปรงชนิดนี้เจริญเติบโต ในทุ่งหญ้า หรือหน้าผาระหว่างพุ่มไม้เตี้ยๆ  

-         อัตราการเจริญเติบโต เมื่อมีขนาดเล็กจะเจริญเติบโตค่อนข้างช้า แต่เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้น จะเริ่มเจริญเติบโตไวขึ้นตามขนาด

-         ปรงชนิดนี้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย เลี้ยงดูง่าย

-         แสง กล้าขนาดเล็ก ควรอยู่ใต้ที่พลางแสง หรือได้รับแสงแดดบางช่วงของวัน หากมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเกินกว่า 7 ซ.ม. สามารถนำออกรับแสงเต็มวันได้

-         รดน้ำ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า ปรับตามความเหมาะสม ของฤดูกาล

-         ปุ๋ย สูตรละลายช้า ปริมาณตามฉลาก เสริมด้วยปุ๋ยหมักเล็กน้อย เดือนละครั้ง

-         ดิน และ วัสดุปลูก ระบายน้ำได้ดี ไม่อุ้มน้ำมากจนเกินไป กระถางมีรูระบายน้ำมากๆจะดี

(การเลือก ปรงแต่ละต้นมีความแตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน มีทั้งเด่นและด้อย เลือกต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทรงใบและรูปแบบใบถูกต้องตรงตามลักษณะสายพันธุ์ ท่านจะไม่ผิดหวัง)