สถานที่ สำหรับดูแลเลี้ยงดูปรงประดับ

สถานที่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ที่ใช้สำหรับการดูแลปรงประดับ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความสวยงาม

  • โปร่ง โล่ง ระบายอากาศได้ดี สำหรับปรงกลางแจ้ง
  • ปรงขนาดเล็กขนาด 1-5 ซ.ม. อยู่ภายใต้ที่พรางแสง 50-60 % ตลอดวัน  ใต้ชายคาบ้านรับแดดบางช่วงของวัน 1-3 ช.ม./วัน หรือ ใต้ร่มไม้ได้รับแสงบางช่วงของวัน 1-3 ช.ม./วัน อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ปรงขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ 7 ซ.ม. ขึ้นไป อยู่ภายใต้ที่พรางแสง 30-50% ตลอดวัน  ตั้งกลางแจ้งได้รับแสงแดดครึ่งวัน หรือ กลางแจ้งได้รับแสงแดดเต็มวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง หมายเหตุ ปรงชอบแสงแดดบางชนิด ทนแสงแดดในเมืองไทยไม่ได้ ควรศึกษาเป็นรายชนิด  
  • ปรงร่ม รำไร อยู่ภายใต้ที่พรางแสง 60-80 % ตลอดวัน ใต้ชายคาบ้าน หรือ มุมบ้าน รับแดดช่วงเช้า 1-3 ช.ม. / วัน ใต้ร่มไม้ที่มีใบค่อนข้างหนาทึบ ปรงบางชนิดไม่ชอบลมแรง ใบอาจหัก หมายเหตุ ควรศึกษาเป็นรายชนิด 
  • ที่ตั้ง ควรยกสูงจากพื้น หรือ ตะแกรงรอง เพื่อการระบายอากาศ ก้นกระถาง