Suanpom Nursery

เราคือผู้นำเข้าและส่งออกปรงประดับ รวมทั้งเป็นแหล่งจำหน่ายปรงระดับคุณภาพของเมืองไทย

  • แหล่งรวมปรงประดับทั้งในและต่างประเทศ มากมายหลากหลายสายพันธุ์
  • เรามีปรงหลายพันต้นให้ได้เลือกชม หลายขนาด
  • ท่านจะได้ปรงที่ถูกต้องตรงตามชนิดสายพันธุ์ตามที่ท่านต้องการ 
  • เรามีรับประกันหลังการขาย ตามเงื่อนไขที่ทางเราเป็นผู้กำหนด
  • แหล่งเรียนรู้ชนิดสายพันธุ์ และ วิธีการเลี้ยงดู อย่างถูกต้อง