ปรงประดับ
  • พืชดึกดำบรรณ์ชนิดหนึ่งกำเนิดกว่า 300 ล้านปี การเจริญเติบโตช้ากว่าพืชหลายชนิด อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ อยู่ภายใต้อนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศ CITES
  • ปัจจุบันปรงได้รับความนิยมนำมาปลูกประดับตามอาคารบ้านเรือนหรือสวนต่างๆ  
  • ปรงเป็นพืชที่ทนทานได้เกือบทุกสภาพอากาศ ไม่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ปรงส่วนใหญ่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น 
  • ด้วยความแปลกตา รูปลักษ์ภายนอกของปรงแต่ละชนิดที่แตกต่างชวนมอง สีสันสวยงาม ประกอบกับความหายาก ทำให้ปรงมีมูลค่าด้านการตลาดสูง ทั้งในและต่างประเทศ
  • ปรงไม่ใช่ไม้กระแส แต่เป็นที่นิยมตลอกการ ยิ่งโต ยิ่งสวย ยิ่งแพง และยังคงเป็นแบบนี้ตลอดไป 
  • ปรงขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและแยกหน่อ 
  • กลุ่มผู้นิยม ยังอยู่ในวงจำกัด ปัจจัยมาจากราคาที่ค่อนข้างสูง ถึงสูงมากในบางชนิด (จนมีคนพูดว่า ไม้ประดับของคนรวย)  แต่ความนิยมไม่เคยถดถอยและยังเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละไม่มากนัก